نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

پرس 4 نفره ساده PM50

ظرفیت تولید روزانه  برای هر نفر  : 120 الی 70 متر مربع ضخامت ورق فلزی بدنه دستگاه : 20 الی 25 میلی متر ابعاد دستگاه پس از نصب : 2.7*2.5 متر فشارجک اصلی دستگاه : 120 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 4 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)

پرس 2 ایستگاه مدل PM100

ظرفیت تولید اسمی : 100 متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب : 2.7*2.5 متر وزن دستگاه :4000 کیلوگرم فشارجک اصلی دستگاه : 100 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 2 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)

پرس 2 ایستگاه مدل PM150

ظرفیت تولید اسمی : 120 متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب : 2.4*2.3 متر وزن دستگاه :4500 کیلوگرم فشارجک اصلی دستگاه : 100 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 2 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)

پرس 2 ایستگاه مدل PM200

ظرفیت تولید اسمی : 140 متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب : 2.5*2.5 متر وزن دستگاه :7000 کیلوگرم فشارجک اصلی دستگاه : 170 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 2 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)

پرس 4 ایستگاه مدل PM350

ظرفیت تولید اسمی : 300 متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب : 2*2.7 متر وزن دستگاه :7000 کیلوگرم فشارجک اصلی دستگاه : 170 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 3 الی 4 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)

پرس 6 ایستگاه مدل PM400

ظرفیت تولید اسمی : 350 الی 400 متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب :2.2*2.8 متر وزن دستگاه :7000 کیلوگرم فشارجک اصلی دستگاه :100 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 3 الی 4 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)

پرس 6 ایستگاه مدل PM450

ظرفیت تولید اسمی : 400متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب :4.5*3 متر وزن دستگاه :12000 کیلوگرم فشارجک اصلی دستگاه :170 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 3الی 5 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)

پرس 6 ایستگاه مدل PM500

ظرفیت تولید اسمی : 500متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب :5*3.5 متر وزن دستگاه :18000 کیلوگرم فشارجک اصلی دستگاه :280 تن تعداد پرسنل موردنیاز: 3الی 5 نفر جهت اطلاع از قیمت واتساپ پیام ارسال کنید (سپاس)